Shop Lụa Tơ Tằm: Ha Silk
Số 08- Lái Thiêu 42 - Tx. Thuận An - Tỉnh Bình Dương
Hotline: 09.61.91.40.80 - Miss Hà
Facebook: Ha Silk
Website Shop HaSilk đang được xây dựng